Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Hyresgästföreningen och Linnéstudenterna omöjliggör hyressänkningar för nya studentbostäder

Växjöbostäder kommer de närmast åren att bygga ca 360 studentbostäder på Campusområdet om allt går enligt planerna. Redan till hösten 2016 kommer ca 110 studentbostäder vara klara för inflyttning i kvarteret Forskaren på Campus. Vidare planeras för ytterligare ca 250 studentbostäder på Campus.

Växjöbostäder kan idag inte söka investeringsstöd eftersom en överenskommelse om så kallade presumtionshyror med den lokala hyresgästföreningen saknas. En överenskommelse är en förutsättning för att erhålla investeringsstöd.

- Vi har haft ett flertal möten under hösten och vintern, där alla kalkylförutsättningar och kostnader har gåtts igenom, men vi har inte lyckats nå en överenskommelse om presumtionshyror. Skälet är att hyresgästföreningen inte längre accepterar Växjöbostäders kalkylmodeller. Vidare anser hyresgästföreningen att hyresnivåerna är för höga. Avsikten med investeringsstöd är att kunna sänka hyran, vilket inte blir möjligt om vi inte får en överenskommelse om hyrorna, säger Växjöbostäders VD Maria Säterdal.

- Presumtionshyror är ett system som används för nybyggda lägenheter och utgångspunkten är att hyran ska täcka hyresvärdens kostnader för att producera den. Vår situation i pågående projekt innebär att hyresgästföreningen hindrar oss från att ansöka om investeringsstöd, så som förslaget till förordningen för investeringsstöd ser ut. Det innebär att ett statligt investeringsstöd i praktiken hanteras av enskilda tjänstemän och förtroendevalda i den lokala hyresgästföreningen i Växjö. Jag ser mycket allvarligt på detta, säger Catharina Winberg, ordförande för VKABs styrelse.

- Vi kräver nu att hyresgästföreningen tar sitt uppdrag seriöst och att de slutar förhala processen och medverkar till att investeringsstöd kan sökas, säger Catharina Winberg.

Catharina Winberg fortsätter:

- Till råga på allt har Linnéstudenterna också varit representerade i hyresgästföreningens förhandlingsdelegation. Från studentorganisationen hörs alltjämt rop om att vi har för få studentlägenheter. Studentkårsordförande Daniel Svedbjörk hotar att bryta samarbete med Växjö kommun om Årets studentstad 2018-19 med anledning av en försäljning av studentlägenheter.

- Att studentkårens ordförande säger att Växjöbostäder säljer istället för att bygga är märkligt. Han känner väl till Växjöbostäders planer att bygga ca 360 studentbostäder på Campus. Kanske är det dags att sluta agera bromsklossar och oroa sig mindre för ägarbyte av några av fastigheterna, menar Catharina Winberg.

- Vi har lovat 600 nya studentbostäder under mandatperioden och det skulle vara anständigt om vi kunde arbeta framåt tillsammans, avslutar Catharina Winberg.

Automat:ee