Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Hyresgästenkäten 2016

Vad har vi förbättrat sedan hyresgästenkäten 2016?

English version

Vår vision på Växjöbostäder är att bli Sveriges bästa hyresvärd. En viktig del för att nå vår vision är att få veta vad som är bra och vad vi kan förbättra för dig som hyresgäst. Varje år delas hyres­gästenkäten ut till häften av alla våra hyresgäster. Enkäten ger dig möjlighet att berätta vad du tycker att vi gör bra och vad vi kan bli bättre på.

Förra året svarade över 60 % av våra hyresgäster på hyresgästenkäten. Dessa svar har legat till grund för de aktiviteter och förbättringar vi genomfört under hösten 2016 och början av 2017.

Vad har vi genomfört?

Service och bemötande
9 av 10 upplever att vi är bra på service och bemötande. Detta nöjer vi oss inte med utan vi vill bli ännu bättre. Under hösten genomfördes därför en heldagsutbildning för alla anställda i service och bemötande, vilket är ett första steg för att kunna leverera en ännu bättre service till er hyresgäster.

Tydliggöra vilka som jobbar åt Växjöbostäder 
Växjöbostäder samarbetar med många entreprenörer. Det är en förutsättning men också en utmaning på många sätt. För att du ska känna dig trygg med vilka som rör sig på våra områden och i våra trapphus vill vi att det ska vara tydligt vilka entreprenörer som jobbar åt oss. Detta gör vi genom skyltar på bilar och kläder samt genom att våra entreprenörer har med sig ID-kort.

Förbättra möjligheten att hålla rent i tvättstugan
Ett annat område med möjlighet till förbättring är våra tvättstugor. I undersökningen framkom att städmaterial ofta saknas och att det städas dåligt. Vi har därför skapat en ny städtavla där det tydligt framgår vilket material som ska finnas och hur du städar när du tvättat klart. Tavlorna har satts upp i alla tvättstugor.

Information på hemsidan
Växjöbostäders hemsida har setts över efter de synpunkter vi fick i hyresgästenkäten förra året. Sökfunktionen har förbättrats och Mina sidor via Växjöbostäders hemsida har förändrats så att det nu är enklare och tydligare att göra felanmälan och boka tvättid.

Information om underhåll har förbättrats på hemsidan så att du kan läsa om vilka underhållsprojekt som pågår. Klicka här

Fler bänkar och bord
I de områden där vi sett störst möjlighet till förbättring har vi kompletterat med bänkar och bord. Några kom på plats redan 2016 med de flesta kommer till våren 2017.

Lättfixat! Tips på vad du själv kan göra i din lägenhet
Vi har tagit fram broschyren Lättfixat med tips på vad du själv kan göra i din lägenhet och hur du gör det. Broschyren finns på vår hemsida. Klicka här.

Trygghet och belysning
Trygghetsvandringar har genomförts i kvarteren Tvillingarna, Blåsbälgen och Romalyckan. Vid en trygghetsvandring går personal från Växjöbostäder tillsammans med hyresgäster runt i området när det är mörkt och tittar bland annat på belysning, källare och trapphus ur ett trygghetsperspektiv.

I flera områden har belysningen setts över och förbättrats i källare, trapphus och utemiljö. Förråden i flera fastigheter har kompletterats med troaxväggar för att öka säkerheten. 

 

Detta är ett axplock av de aktiviteter vi har gjort som ett resultat av svaren från hyresgästenkäten 2016.

Automat:ee