Växjobostäder använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Växjöbostäder

Inre underhåll i studentlägenheter

Nedanstående riktlinjer gäller studentlägenheter och med det inre underhållet menas lägenhetens ytskikt. Där ingår golv, väggar, tak och köksluckor. För dessa utför vi antingen målning eller utbyte av komponenter.

När du skriver kontrakt på en av våra studentlägenheter får du erbjudande om att beställa de underhållsåtgärder där intervalltiden passerats. Övriga åtgärder kan endast beställas om besiktningsmannen gett nedslag på ytskiktet vid slutbesiktningen.

Åtgärder som utförs med intervalltider är:
Vägg: målning                                13 år
Målade köksluckor: målning           13 år

Detta gäller endast bostadsrum, undantagna utrymmen är klädkammare, förråd och våtutrymmen såsom WC och duschrum.

Väggar målas vita.

Golv byts endast vid bedömning och då antingen vid slutbesikning eller vid begäran om en behovsbedömning.

Behovsbedömning

Upplever du lägenhetens ytskikt vara i undermåligt skick har du möjlighet att kontakta vårt kundcenter för bedömning. Detta gäller även de undantagna utrymmena. Inom två månader görs en besiktning och du får besked om vi bedömer att åtgärder är nödvändiga.

I de fall vi anser att du som hyresgäst är vållande, genom oaktsamhet, tar vi ut en kostnad för åtgärderna. 

Vid mindre enstaka fel på väggar, golv, tak och snickerier gör du en felanmälan hos vårt kundcenter eller på Mina Sidor.

Eget utförande av åtgärder

Vill du själv utföra målning av väggar är detta tillåtet. Arbetena ska då utföras fackmässigt och får inte försämra standarden eller fördyra framtida underhåll, till exempel får inte målade väggar tapetseras. Kulörval får heller inte vara extrema, till exempel mörka kulörer. Kontakta oss om du är osäker på ditt val av färg.

Undantag

Växjöbostäder har alltid rätt att utföra underhåll och reparationer i lägenheten om vi anser det nödvändigt för att undvika sanitär olägenhet eller mer långtgående skador som kan äventyra fastighetens eller lägenhetens standard eller funktion.

Vid planering av större underhållsprojekt kommer vi inte att utföra underhåll enligt riktlinjerna för de åtgärder underhållsprojektet avser. Så snart ett sådant projekt är aktuellt får du information om detta.

Vid eventuella försäljningar genomför vi inte åtgärder enligt riktlinjerna. Information lämnas till dig om detta blir aktuellt.

Övrigt

När åtgärder genomförs enligt någon av ovanstående punkter kommer intervallperioderna att nollställas.

Om du skulle bryta mot någon av hyreslagens bestämmelser och därför anses vållande till skador eller brister, eller om du utfört icke fackmannamässiga åtgärder så är du som hyresgäst ersättningsskyldig gentemot Växjöbostäder.

Automat:ee